Hieronder volgen een aantal huisregels die nagevolgd dienen te worden. De huisregels zijn erop gericht het appartement mooi en netjes te houden.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het Chalet.

Roken is niet toegestaan in het chalet. Op de terrassen staan asbakken zodat daar eventueel gerookt kan worden. Peuken e.d. dienen in deze asbakken gestopt te worden en niet in het gras of op het terras weggegooid te worden. Asbakken s.v.p. regelmatig legen in de normale afvalbak.

Ski’s en skischoenen dienen in de kelderruimte opgeruimd te worden (als alternatief kunnen ze in de auto bewaard worden of in depot bij de skilift achtergelaten worden). In de kelder zijn speciale skischoendrogers geïnstalleerd.

Bij voorkeur worden buitenschoenen in de hal uitgedaan en wordt in de rest van het chalet op sloffen of sokken rondgelopen. Dit is in ieder geval verplicht voor bergschoenen.

Oostenrijk is een milieubewust land waar (huis)afvalscheiding een serieuze en geen vrijblijvende zaak is. Bovendien wordt streng gecontroleerd op naleving ervan. Sinds 2013 wordt de Restmüll naar gewicht afgerekend. Wij zouden het dus erg prettig vinden wanneer u geen ander afval dan alleen restafval in de grijze containers doet. Er wordt onderscheid gemaakt naar:
⦁ Plasticafval: In de lade onder de oven
⦁ Papierafval: In de lade onder de oven
⦁ Glas: In de lade onder de oven
⦁ Groenafval (Biomüll): Onder de wasbak in het groene bakje
⦁ Algemeen/overig (Restmüll): Onder de wasbak in het bruine bakje
⦁ Aluminium (blikken e.d.): In de daarvoor bestemde bak in de techniekruimte
Als de bakken in de keuken vol zijn kunnen deze geleegd worden in de containers die onder de carport staan. N.b. voor de Biomüll vindt u buiten in de tuin naast de trap een compostbak.

Wij vragen u het appartement, tuin en overige roerende en onroerende zaken die aan en bij het appartement behoren normaal en als een goed huisvader te gebruiken. Dit houdt o.a. in dat alle ramen en buitendeuren op slot moeten zijn als u het appartement verlaat, ook voor kortere tijd. Verder is het wenselijk geen overlast (b.v. herrie, harde geluidsapparatuur, …) te veroorzaken voor de eventuele andere huurder van het andere appartement of voor de omgeving. Houdt daartoe ook toezicht op eventuele aanwezige kinderen.

Eventuele ontstane schades dient u aan ons te melden. Wij behouden ons het recht om de ontstane schade eventueel te verhalen op u via een inhouding op de borg of anderszins. Dit geldt eveneens indien er schade wordt geconstateerd bij de eindschoonmaak na uw vertrek, tenzij u aannemelijk kan maken dat de schade niet door u is toegebracht.

Als bepaalde (technische) apparatuur in de woningen niet naar behoren functioneert, dan dit graag onmiddellijk aan ons melden, zodat wij het een en ander kunnen (laten) herstellen.